Koronaviestinnän vaikutus perusturvallisuuden tunteeseen

Koronapandemian aiheuttama ahdistus on alkanut selkeämmin näkyä yhteiskunnassamme ja mielestäni tämä näkökulma tarvitsee lähempää tarkastelua. Koronapandemian aikana viestintä on ollut selkeästi kaksijakoinen:  valtion vastuu pandemian hoidosta rajoituksia asettamalla  yksilön vastuu pandemiasta rajoituksia noudattamalla ja yleisesti odotettavia oma-aloitteisia oikeita valintoja tekemällä Valtion, ministeriöiden ja eri terveydenhuollon asiantuntijoiden toistuvasti epäonnistunut viestintä on koronapandemian kehittyessä kuitenkin tehnyt rajanvedonContinue reading “Koronaviestinnän vaikutus perusturvallisuuden tunteeseen”