KOULUTUKSET

Kunnialla perusteltu väkivalta ilmenee useimmiten fyysisenä ja henkisenä väkivaltana tai esim liikkumisen rajoittamisena tai ihmissuhteiden kontrolloimisena. Naisiin kohdistuvaa kunnialla perusteltua väkivaltaa harvemmin nähdään väkivaltana tai itsemääräämis,- ja seksuaalioikeuksienrajoittamisena vaan päinvastoin, usein yhteisöissä olla vahvoja väkivaltaan yllyttäviä sosiaalisia normeja. 

Kunniaan liittyvässä väkivallassa on tärkeintä ymmärtää yhteisöllisyyden ilmenemismuodot, kunniakäsitykset eri kielitaustoissa ja kulttuureissa sekä niiden synnyttämiä valtarakenteita Suomalaisessa yhteiskunassa. Näitä ymmärtämällä ja tutkimalla voimme varmistaa, että perusoikeudet toteutuvat yhteiskunnassamme myös yhteisöissä elävien naisten ja tyttöjen kohdalla.

Koulutuksissani käydään läpi kuinka rajoitukset ilmenevät konkreettisesti yksilön kohdalla eri elämänvaiheissa. Koulutuksessa syvennytään yhteisöllisyyden synnyttämiin valtarakenteisiin sekä niiden vaikutuksiin uhrin ja perheiden yhteiskunnallisessa ja yhteisöllisessä käyttäytymisessä. Koulutuksessa käydään teemoittain konkreettisesti läpi kuinka tunnistaa, ennaltaehkäistä ja tukea väkivallan uhria epätasa-arvoisissa patriarkaalisissa yhteisöissä.

Koulutukset on tarkoitettu eri kohderyhmille ja erityistarpeet huomioidaan. Koulutuksien sisältö, kesto ja hinta määrittyvät tapauskohtaisesti. Koulutukset on mahdollista toteuttaa luentoina sekä useiden kertojen kokonaisuuksina.

Koulutukset 2020-2021
  • TYTTÖJEN JA NAISTEN SUKUELINTEN SILPOMINEN (FGM)
  • KULTTUURISENSITIIVINEN SEKSUAALI- JA TASA-ARVOKASVATUS
  • YHTEISÖLLINEN (KUNNIAAN LIITTYVÄ) VÄKIVALTA

Lisätiedustelut liittyen koulutuksien sisältöön ja aikatauluihin, ole rohkeasti yhteydessä minuun: ahmed.ujuni@gmail.com

%d bloggers like this: