BLOGI


Huivikielto rikkoo ihmisoikeuksia ja on vakava uhka naisten itsemäärämisoikeudelle.

2018 YK:n ihmisoikeuskomitea totesi mm. Ranskan huivikielto rikkoo ihmisoikeuksia. Komitea ei uskonut Ranskan perusteluja siitä, että huivikielto on tarpeellinen sosiaalisista ja turvallisuussyistä. Huivipakko on osa patriarkaalista rakennetta, jonka pyrkimyksenä on kiistatta lisätä sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja naisten alisteista asemaa. Epätasa-arvoiset rakenteet ovat maailmanlaajuinen ongelma, myös länsimaissa. Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia pyritään edistämään länsimaissaContinue reading “Huivikielto rikkoo ihmisoikeuksia ja on vakava uhka naisten itsemäärämisoikeudelle.”

Tasa-arvo työssä on tärkeä tunnistaa valkoisen pelastajan syndrooman.

Tasa-arvo työ on valkoisen enemmistön ajamaa heidän perspektiivistä – niin kotimaassa tehdyssä tasa-arvo työssä kuin kehitysalalla. Uhriuttavaa ja toiseuttavaa asetelmaa ylläpitää epätasa-arvoinen valtarakenne, jossa valkoiselle asiantuntijalla ihonväri lisää pätevyyttä hänen johtavaan asemaan, jopa aiheiden parissa joihin löytyisi asiantuntevampia ja pätevämpiä ei-valkoisia. #allwhitepanel– tilaisuudet joissa valkoiset asiantuntijat keskenään pohtivat ongelmia ulkopuolelta ei ole hyväksyttävää, erityisesti kunContinue reading “Tasa-arvo työssä on tärkeä tunnistaa valkoisen pelastajan syndrooman.”

Koronaviestinnän vaikutus perusturvallisuuden tunteeseen

Koronapandemian aiheuttama ahdistus on alkanut selkeämmin näkyä yhteiskunnassamme ja mielestäni tämä näkökulma tarvitsee lähempää tarkastelua. Koronapandemian aikana viestintä on ollut selkeästi kaksijakoinen:  valtion vastuu pandemian hoidosta rajoituksia asettamalla  yksilön vastuu pandemiasta rajoituksia noudattamalla ja yleisesti odotettavia oma-aloitteisia oikeita valintoja tekemällä Valtion, ministeriöiden ja eri terveydenhuollon asiantuntijoiden toistuvasti epäonnistunut viestintä on koronapandemian kehittyessä kuitenkin tehnyt rajanvedonContinue reading “Koronaviestinnän vaikutus perusturvallisuuden tunteeseen”

%d bloggers like this: