Huivikielto rikkoo ihmisoikeuksia ja on vakava uhka naisten itsemäärämisoikeudelle.

2018 YK:n ihmisoikeuskomitea totesi mm. Ranskan huivikielto rikkoo ihmisoikeuksia. Komitea ei uskonut Ranskan perusteluja siitä, että huivikielto on tarpeellinen sosiaalisista ja turvallisuussyistä.

Huivipakko on osa patriarkaalista rakennetta, jonka pyrkimyksenä on kiistatta lisätä sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja naisten alisteista asemaa. Epätasa-arvoiset rakenteet ovat maailmanlaajuinen ongelma, myös länsimaissa.

Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia pyritään edistämään länsimaissa mm. strategisesti tasa-arvoa edistävällä ruohonjuuritason työllä, rakennetasolla, poliittisella tasolla ja vaikuttamistyöllä MUTTA ennen kaikkea nojaten itsemääräämisoikeuteen- ja ihmisoikeussopimuksiin. Tämän saman käytännön nojalla on taisteltava huivipakkoa vastaan – ei ihmisoikeuksia rikkomalla.

Länsimaalaisten valtioiden luomat lainsäädännölliset pukeutumissäännöt vahvistavat patriarkaalisia rakenteita, jotka asettavat musliminaisia uskontonsa ja valintojensa vuoksi epätasa-arvoiseen asemaan.

Huivipakko on vakava ihmisoikeusongelma joka ei poistu rikkomalla musliminaisten oikeuksia rankaisemalla naisia pukeutumissäännöillä ja huivikiellolla. Huivipakkoa vastaan on tehtävä työtä edelleen jotta jokaisen naisen oikeus valita toteutuu – määrittelemättä kenellä on oikeus tähän valinnanvapauteen.

Huivikielto länsimaisissa valtioissa on vakava takapakki naistenoikeuksille ja siihen on puututtava.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: