Tasa-arvo työssä on tärkeä tunnistaa valkoisen pelastajan syndrooman.

Tasa-arvo työ on valkoisen enemmistön ajamaa heidän perspektiivistä – niin kotimaassa tehdyssä tasa-arvo työssä kuin kehitysalalla. Uhriuttavaa ja toiseuttavaa asetelmaa ylläpitää epätasa-arvoinen valtarakenne, jossa valkoiselle asiantuntijalla ihonväri lisää pätevyyttä hänen johtavaan asemaan, jopa aiheiden parissa joihin löytyisi asiantuntevampia ja pätevämpiä ei-valkoisia.

#allwhitepanel– tilaisuudet joissa valkoiset asiantuntijat keskenään pohtivat ongelmia ulkopuolelta ei ole hyväksyttävää, erityisesti kun ongelmia koskettavista kouluttautuneista asiantuntijoista ei ole Suomessakaan pulaa. Tämä kertoo kuinka syvällä meidän valtarakenteissa kytee valkoisen pelastajan syndrooma.

Mikä oikeuttaa valkoisen naisen puhumaan afrikkalaisten naisten asioista samaan aikaan kun yleisö koostuu pätevistä afrikkalaisista joilla on itselläänkin ääni? Annetaan tilaa, kuunnellaan ja nostetaan näkyväksi heitä, jotka asioista parhaiten tietävät.

Tasa-arvo työn on perustuttava yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kumppanuuteen, mikä tarkoittaa sitä että meidän on pysähdyttävä tarkastelemaan epäoikeudenmukaisia rakenteita ja niiden kitkemistä.

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää.

-Ujuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: