”Ei meillä voi olla rasismia, koska…”

Ei meillä voi olla rasismia, koska me tehdään eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kanssa töitä -lause on rakenteellisen rasismin ensimmäinen askel. Hyväntekemisellä alistaminen on yksi rasismin muoto, jota on yhtä vaikea huomata kuin näyttää toteen. Hyväntekemisellä alistaminen on kuitenkin rakenteellisen rasismin vahvimpia kulmakivia ja se on vakava este eri kieli- ja kulttuuritaustaisten ihmisten tasa-arvolle.

Hyväntekemisellä alistava hyväntekijä näkee eri kieli- ja kulttuuritaustaiset ihmiset auttamishalunsa kohteena eikä auttamishalustaan sokeutuneena kykene arvottamaan auttamisensa kohdetta tasavertaisena ihmisenä tai työtoverina. Hyväntekijä luo työssään kuvaa ”autettavista”, jotka tarvitsevat ”auttajaansa”. Hyväntekijä vahvistaa omalla vuorovaikutuksellaan ennakkoluulojen vahvistumista ja asettaa kohteensa alempiarvoiseen asemaan omaa auttajanhaluansa pönkittämään.

Hyväntekijän rakenteellinen rasismi on monissa tapauksissa vain ymmärtämättömyyttä uudessa tilanteessa, mikä korjautuu anteekspyynnöllä ja henkisellä kasvulla. Usein hyväntekijä kuitenkin kokee asemansa auttajana uhatuksi ja lähtee raivoisaan itsepuolustustaisteluun: ”Enhän mä voi olla rasisti, koska autan eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ihmisiä!”

Hyväntekijän maine joutuu vaakalaudalle ja nousee vastareaktio, jossa avoimen asioiden korjaamisen sijaan keskitytään peittelemään ongelmia ja vaientamaan asiasta puhuvia. Hyväntekijä esittää rasismia kohdanneelle vaatimuksia ja käskee rasismia kohdanneen kieltämään kokemuksensa. Rakenteellinen rasismi käännetään rasismia kohdanneen henkilökohtaiseksi ongelmallisuudeksi ja rasismia kohdanneesta tehdään oman kokemuksensa juurisyy: ”Juuri näiden asioiden takiahan mä sua autan!”

Rasismia kohdanneella on kaks vaihtoehtoa:

1. Kärsi rangaistuksesi ja vaikene. Anna rakenteellisen rasismin jatkua ja jatka niin kuin mitään ei olisi tapahtunut.
2. Älä suostu vaikenemaan ja kanna öykkärin leimaa otsassasi. Älä hyväksy rakenteellista rasismia, mutta ole valmis menettämään etusi ja asemasi.

21.3 oli rasisminvastainen päivä. Siksi haluunkin tarjota rasismia kohtaaville myös kolmannen vaihtoehdon:

3. Tule kuulluksi tasavertaisena kanssaihmisenä. Ihmisenä, jolle ei kerrota mitä on rasismi ja miltä sinusta pitäisi tuntua. Ihmisenä, jonka henkilökohtaisia kokemuksia ei vähätellä eikä kielletä. Ihmisenä, jonka kärsimyksestä ei rangaista. Ihmisenä, jota ei syrjitä ja hiljennetä rakenteellisella rasismilla.

Kolmas vaihtoehto on kuitenkin riippuvainen hyväntekijästä ja hänen kyvystään avata silmänsä omalle rakenteelliselle rasismilleen.

Hyvää rasisiminvastaista päivää jonka kuulusi olla ihan jokainen päivä.

-Ujuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: